Causes of Pediatric Emergency Department Applications of Parents: 4 Years Follow-Up


Karakaş N. M., Özdemir B., Kılıç S., Akbulut Ö.

Osmangazi Tıp Dergisi, vol.42, no.1, pp.67-74, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 42 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Osmangazi Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.67-74
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Tüm acil servis başvuruların %30’ unu oluşturan Çocuk Acil Servis başvuruları gerekli önlemlerin alınmasına rağmen hala yüksek oranını korumaya devam etmektedir. Sunulan hizmetin daha iyi ve bilimsel olması açısından acile servis verilerinin değerlendirilmesi oldukça önem taşımaktadır. Çalışmamızda ebeveynlerin çocuk acil servislerine başvurmasına neden olan şikâyetlerinin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Değerlendirmede 01.01.2014 – 31.12.2017 tarihleri arasında, Çocuk Acil Servisine başvurular esas alındı. Triyaj yapan sağlık personeli tarafından ebeveynin ilk ve önemli bulduğu şikayeti, hastanın yaşı, yatış, reçete ve sevk bilgileri kayıt altına alındı. 24 saat içerisinde tekrarlayan başvurular değerlendirmeye dışı bırakıldı. Başvuran 132654 hastanın %52.8’ i erkek ve %47.2’ si kızdı. Yaş dağılımlarına bakıldığında, yenidoğan döneminde %2.1, 1 ay ile 2 yaş arasında %34.5, 2 yaş ile 6 yaş arası %31.2, 6 yaş ile 11 yaş arası % 19.9, 11 yaş ile 18 yaş arası ise %12.3 olduğu görüldü. En sık başvuru sebebi; enfeksiyona ait nedenler (%44.24) ağrı (%17.8) ve gastrointestinal nedenler (%14.5) olarak bulundu. Başvuran hastaların yarısına reçete ile ayaktan tedavi verilirken, %1.5’i servis ve yoğun bakım yatışlarının uygun görüldüğü belirlendi. Çalışmamızda ebeveynlerin çocuklarını acil servise getiriş kaygılarının, ateş ve öksürük gibi enfeksiyon kaynaklı nedenler olduğu tespit edildi. Sonuçlar değerlendirildiğinde, alanında deneyimli sağlık çalışanlarının ateş ve öksürük ile seyreden hastalıklar hakkında bilgi verm