Alevlenme ve Stabil Dönemdeki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastaliği Olan Bireylerde Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi


YILDIRAN H. , KÖKTÜRK N. , GEZMEN KARADAĞ M. , ŞANLIER N.

Uluslararası katılımlı ‘Türkiye Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Kongresi, 14 - 17 Nisan 2016

  • Yayın Türü: Bildiri