Bir Çocukta Neden Düşük Ayak Olur?


Creative Commons License

Tomar Güneysu S., Derinöz Güleryüz O., Çolak Ö.

18. Ulusal Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi Ve 14. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2022, pp.346-347

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.346-347
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş Düşük ayak, dorsi-fleksör kasların zayıflığı nedeniyle ön ayağı kaldıramama olarak tanımlanır. Travmatik sinir yaralanması, kas-iskelet sistemi hasarı, intragluteal enjeksiyonlar, kompartman sendromu, enfeksiyon, inflamasyon, intranöral tümörler, vasküler, jinekolojik nedenler, piriformis sendromu, radyoterapi, cerrahi komplikasyonlar, metabolik hastalıklar ve herediter sebepler bu duruma neden olabilir (1,2). Olgu On dört yaşında erkek hasta sağ bacakta uyuşma, sağ ayak baş parmağında güçsüzlük, yürürken sağ ayağını yere sürtme şikayetiyle getirildi. Dört gün önce bilgisayar başında sağ bacağı üzerinde iki saat kadar oturma öyküsü vardı. Fizik muayenesinde sağ ayak bileği dorsi-fleksiyonu 0/5, başparmak ekstansiyonu 0/5 kas gücündeydi (Resim 1). Ayrıca sağ peroneal sinir duyu alanında hipoestezi ve hafif stepaj yürüyüşü vardı. Laboratuvar bulguları normaldi. İki yönlü diz grafisinde ve dış merkezde çekilen spinal manyetik rezonans görüntülemede (MRG) herhangi bir patoloji belirlenmedi. Yapılan elektronöromyografide (ENMG) peroneal sinirde sağda fibula başında tam ileti bloğu izlendi. Kompresyona sekonder nöropraksi tanısıyla fizik tedavi başlandı. Nonsteroid antiiflamatuar ilaç ve B kompleks vitamin tedavisi ile 21 günde tam düzelme olduğu görüldü. Tartışma Peroneal sinir tuzak nöropatisi alt ekstremitede en sık görülen tuzak nöropatidir. Dış basılara sıklıkla maruz kalır ve çok yüzeyel olduğundan en sık fibula başında basısı meydana gelir. Eksternal kompresyon, travma, uzun süre bacak bacak üstüne atma, çömelme gibi pozisyonel sebepler nedeniyle bası altında kalır (3). ENMG tanı için en önemli tetkiktir. Düşük ayak ile başvuran hastalarda, lezyonun lokalizasyonu, ayak dorsi-fleksiyon kaybına neden olabilecek lezyon veya polinöropati gibi etiyolojik nedenin belirlenmesinde yol göstericidir (4). Konservatif tedavi sıklıkla yeterli olmaktadır (5). Sonuç • Düşük ayağın en sık nedeni peroneal nöropati olup etiyolojide birçok neden vardır. Prognoz genellikle iyi olup cerrahi müdaheleye gerek kalmaksızın tam nörolojik iyileşme sağlanabilir. • Çocuklarda ekran maruziyetinin de artması nedeniyle bilgisayar gibi elektronik aletlerin başında oturma süresi gittikçe artmaktadır. Uzun süre çömelerek oturma öyküsü sonrası yürüme bozukluğu ve düşük ayak şikayeti olan çocuklarda peroneal sinir fonksiyonu mutlaka değerlendirilmelidir