Kronik ağrı hastalarında mizaç özelliklerinin ağrı tedavisi yanıtına etkisi


TÜRKAN E., AKÇALI D. T. , ERDOĞAN S., BABACAN C. A.

13. ULUSAL AĞRI KONGRESİ, Turkey, 5 - 08 June 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey