Dart atma hareketinin video analize ve harekette serebellumun rolü üzerine bir çalışma


CENGİZ B. , BORAN H. E. , ARIKAN K. B. , İRFANOĞLU B., ZİNNUROĞLU M.

31. ULUSAL KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG-EMG KONGRESİ, Turkey, 8 - 12 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey