Dart atma hareketinin video analize ve harekette serebellumun rolü üzerine bir çalışma


CENGİZ B. , BORAN H. E. , ARIKAN K. B. , İRFANOĞLU B., ZİNNUROĞLU M.

31. ULUSAL KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG-EMG KONGRESİ, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye