Alt Üriner Sistem Dolum Semptomları ile Başvuran Kadın Hastalarda Alt Üriner Sistem Boşaltım Semptomları Oranları ve Üroflovmetri Değerlerinin Karşılaştırılması


ÇETİN S. , BULUT E. C. , KOPARAL M. Y. , TAN M. Ö. , ONARAN M. , ŞEN İ.

5. İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongesi, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye