Konu Anlatımı ve Soru Çözümleri ile 6331 Sayılı İSG Kanunu


Doğan B.

Yamaç Akademi, Ankara, 2013

  • Yayın Türü: Kitap / Ders Kitabı
  • Basım Tarihi: 2013
  • Yayınevi: Yamaç Akademi
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Günümüzde iş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklı maddi ve manevi kayıplar tüm ülkelerde büyük sorun haline gelmiştir. Ekonomik faaliyetlerin gelişmesi toplumların refah düzeyini artırmaktadır. Ancak bu faaliyetler iş kazasına neden olmaktadır. Son yıllarda proaktif yaklaşımların kullanıldığı risk yönetimi ile kazaların azaltılması hedeflenmektedir.  Bütün işlerde güvenliğin ön plana çıkarılması güvenlik kültürü kazanılması ile olabilecektir. Güvenlik kültürü kazandırılması kazaların en aza indirilmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada iş kazalarının oluşumunu etkileyen faktörler incelenmiştir. Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  tarafından yayınlanan istatistiklerindeki veriler kullanılarak iş kazaları farklı açılardan değerlendirilmiştir