Candida Kökenlerinde Kaspofungin Direncinin MALDI-TOF MS ile Araştırılması


BALTACI N., Albakkour K., EVREN E., ERGİN Ç., KALKANCI A.

34. ANKEM KONGRESİ, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye