Ters yüz öğrenme modeliyle programlama eğitiminin öğrenci motivasyonuna etkisi


KARACA C., OÇAK M. A.

11th International ComputerInstructional Technologies Symposium, 24 Mayıs - 26 Ocak 2017