Türk Romanında Yabancılaşma Kavramına Eleştirel Bir Yaklaşım


AYTAŞ G.

VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 22 - 26 Nisan 2017