HEKİM, HEMŞİRE, HASTA VE HASTA YAKINLARININ ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI TEDAVİYE YÖNELİK BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


ÜMRAN D., GÜRHAN N., HIZLI İ., ERCAN F. , Kaya H. M. , KARAKAŞ M.

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri