Panoramik radyografide tesadüfen izlenen radyoopak kontrast madde görüntüleri.


PEKER İ. , ÇELİK B., ÜÇOK C. Ö.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Ulusal Kongresi ‘7. Bilimsel Toplantısı’, 13 - 15 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text