Akut koroner sendromlu hastalarda başvuru anındaki kan glukoz HsCRP kardiyak markerlar ile hastane yatış süresi arasındaki ilişkinin incelenmesi


ERİTEN S., YILDIZ M., BOZDEMİR M. N. , ATEŞÇELİK M., GÜRBÜZ Ş., ŞEYHANLI E. S. , ...More

6. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Turkey, 6 - 09 May 2010

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes