Ortaöğretim Öğrencilerinin Taraftarı Oldukları Spor Takımları İle Özdeşleşmelerinim İncelenmesi


GÜLLÜ M., GÜÇLÜ M.

9.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 1 - 05 Ocak 2006

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri