Normal Oklüzyonlu Bireylerde Kondiler Asimetrinin Değerlendirilmesi


TANER R. L., GÜNGÖR K.

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.133-136, 2001 (Peer-Reviewed Journal)