Göğüs Ağrısı ile başvuran ergen hasta: Bilateral ventrikül hipokinezi olgu sunumu


KARAKAŞ N. M. , Özdemir B., AKBULUT Ö., Kılıç S., AKIN SARI B., ERDOĞAN İ.

53. Türk Pediatri Kongresi, Türkiye, 14 - 18 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye