İşletmelerde Çokuluslaşmaya Yönelik Stratejiler İçin Bir Önceliklendirme Çalışması


DAĞDEVİREN M., ADEM A., YÜKSEL İ.

2nd International Symposium on Economics, Law and Politics, 23 March 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text