İşletmelerde Çokuluslaşmaya Yönelik Stratejiler İçin Bir Önceliklendirme Çalışması


DAĞDEVİREN M., ADEM A. , YÜKSEL İ.

2nd International Symposium on Economics, Law and Politics, 23 Mart 2018