EFFECT OF BATH COMPOSITION ON STRUCTURE OF Pd-Ag MEMBRANE SYNTHESIZED BY ELP (ELECTROLESS PLATING) TECHNIQUE


Çetinyokuş S., Doğan M.

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, vol.16, no.2, pp.255-264, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Membran hazırlama yöntemlerinden ELP (Electroless Plating) tekniği, basit ekipman kullanımı, ucuz ve kolay uygulanması yönleri ile öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, ELP tekniği kullanılarak hazırlanan Pd-Ag kompozit membran yapısına kaplama banyosu bileşiminin etkileri araştırılmıştır. İki farklı Pd/Ag kütle oranına sahip kaplama banyosunda çalışmalar yürütülmüştür. Kaplama banyosunda PdCl2, AgCl2, Na2EDTA, N2H4, NH4OH ve saf su kullanılmıştır. Kaplama çalışmaları 35oC ve pH=10- 11 aralığında yürütülmüştür. Pd/Ag kütle oranının “2” olduğu kaplama banyosunda ikinci kaplama basamağında, Pd/Ag kütle oranın “6” olduğu kaplama banyosunda ise ilk kaplama basamağında en yüksek kütle kazanım değerleri belirlenmiştir. Pd/Ag kütle oranının “6” olduğu banyoda sentezlenen membran yüzeyindeki kristalik dallanmış oluşumlar Pd ve Ag metallerinin kaplanma hızlarındaki farklılık ile açıklanmıştır. Pd/Ag kütle oranının “2” olduğu kaplama banyosunda sentezlenen membran tabakasında yaklaşık %19 (kütlece) oranında Pd belirlenirken, bu değer kütle oranı “6” olan kaplama banyosu için yaklaşık %61’e yükselmiştir. Kütle oranının “6” olduğu banyoda elde edilen membran yüzeyinde Pd ve Ag’nin daha homojen dağıldığı belirlenmiştir. Kaplama banyosunda Pd/Ag oranı sabit tutularak toplam metal konsantrasyonunun arttırılmasının membran bileşim ve yapısına etkisinin olmadığı, önemli parametrenin Pd/Ag oranı olduğu gösterilmiştir