Okul Öncesi Dönem Çocukların Öz Düzenleme Becerileri İle Akran Zorbalığına Maruz Kalma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Investıgatıon Of The Relatıonshıp Between Self Regulatıon Skılls Of Preschool Chıldren And Exposure To Peer Bullyıng. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research


URAL G., GÜLTEKİN AKDUMAN G. , şepitçi m.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research,, vol.13, no.70, pp.845-856, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 70
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research,
  • Page Numbers: pp.845-856