Keman Eğitiminde Caz Etüt ve Eserlrinin Kullanımına İlişkin Öğretim Elemanı Görüşleri


Gökçe E., BİLGİN S.

Uluslararası 3. İpek Yolu Müzik Konferansı, 17 - 19 Temmuz 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri