Re(CO)5Br ile tetraalkil(fenil)difosfindisülfürler arasındaki fotokimyasal tepkimeler II,


Şenturk O. Ş. , Sert S., şeyhil H., ugur f., ÖZDEMİR ÖZMEN Ü.

XV. Ulusal Kimya Kongresi Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2001

  • Basıldığı Ülke: Türkiye