Re(CO)5Br ile tetraalkil(fenil)difosfindisülfürler arasındaki fotokimyasal tepkimeler II,


Şenturk O. Ş. , Sert S., şeyhil H., ugur f., ÖZDEMİR ÖZMEN Ü.

XV. Ulusal Kimya Kongresi Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2001

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey