Göğüs Hastalıkları Branşında Çalışan Hekimlerin KOAH Kılavuzlarına ve İlk Tedavi Seçimine Yaklaşımının Değerlendirilmesi.


BAHA A., KÖKTÜRK N.

Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi, 10 - 14 Nisan 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri