The Metaphoric Perceptions Of 9-12 Years Old Gymnastics Athletes Towards The Concept Trainers


erul b., GÜNAY M.

18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 7 - 09 Kasım 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri