Tavşan Korpus Kavernozumunda Elektriksel Alan Uyarısı EAU Aracılı Non adrenerjik Non kolinerjik Gevşeme Yanıtları Üzerine Epoksijenazların Etkileri


İŞLİ F., YILDIRIM Ş. S. , ÖZTÜRK FİNCAN G. S. , ERCAN S., SARIOĞLU Y.

22. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Turkey, 4 - 07 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes