Tavşan Korpus Kavernozumunda Elektriksel Alan Uyarısı EAU Aracılı Non adrenerjik Non kolinerjik Gevşeme Yanıtları Üzerine Epoksijenazların Etkileri


İŞLİ F., YILDIRIM Ş. S., ÖZTÜRK FİNCAN G. S., ERCAN S., SARIOĞLU Y.

22. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Turkey, 4 - 07 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes