Kabarcıklı Kolonda Sodyum Metaborat Çözeltisine Karbon Dioksitin Absorpsiyonu


Uysal Zıraman D. , Doğan Ö. M. , Uysal B. Z.

9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2010

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye