Maksilla anterior bölgedeki alveoler kemik morfolojisi ve simetrisi.


YILDIZ F. N. , AKARSLAN Z.

Türk Diş Hekimleri Birliği 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017