The Rehabilitation Of Diastema Due To Pathological Migration With Full Ceramic Systems: A Case Report


Tokay K., Tamam E.

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 21 February 2020, vol.37, pp.93

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 37
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.93
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction: Pathological tooth migration is a change in the positions of the teeth when abnormal forces come into the teeth that are in normal occlusal relation.In this case report,as a result of not being able to eliminate pathological migration after periodontal treatments,rehabilitation with full ceramic restorations in order to meet the aesthetic expectations of the patient is presented. Case Report: A 32-year-old female patient who applied to our clinic to meet her aesthetic needs without any systemic disorder was firstly given Phase-1 periodontal treatment.As a result of clinical,radiographic examinations and diagnostic models,it was planned to use zirconia substructure full ceramic system on teeth 11,12,13,21,22,23.Because of the large diastema gap,wax-up and mock-up samples were prepared in order to inform the patient about the final-treatment and a pre-treatment trial was performed in the clinic with the necessary modifications and approval of the patient.Prior to tooth preparation,the color of the restoration was determined.Teeth were prepared and a retraction cord(Elite Cord,Zhermack,Italy)was placed in the gingival groove and kept for 10 minutes before taking impressions from the patient.Conventional impression was taken with polyvinyl siloxane impression agent(Elite HD,Zhermarck,Italy).Passive compatibility of one-piece CAD/CAM produced zirconia ceramic substructure was checked.Marginal adjustment,proximal contact,occlusion and aesthetic arrangements were performed during the dentin trial phase.After the glaze procesure,the restoration was cemented with adhesive resin cement(Panavia SA,Kuraray,Japan)according to the manufacturer's recommendations. Conclusion: There was no problem in terms of function,phonation and aesthetics.Restoration of diastema due to pathological migration with full ceramic systems with zirconia substructure veneered with feldspatic ceramic is an alternative treatment procedure for the clinician.

Tanıtım: Patolojik diş migrasyonu, normal okluzal ilişki içinde bulunan dişlere anormal kuvvetler geldiğinde dişlerin pozisyonlarında meydana gelen değişmeye denir. Bu olgu sunumunda patolojik migrasyonun, uygulanan periodontal tedavilerden sonra elimine edilememesi sonucu hastanın estetik beklentilerini de karşılamak amacıyla tam seramik restorasyonlarla rehabilitasyonu sunulmaktadır. Olgu Bildirimi: 32 yaşında, herhangi bir sistemik rahatsızlığı olmayan ve estetik gereksinimlerini karşılamak amacıyla kliniğimize başvuran kadın hastaya öncelikle Faz-1 periodontal tedavi uygulandı. Klinik, radyografik muayeneler ve tanı modeli alınması sonucunda 11, 12, 13, 21, 22, 23 numaralı dişlere zirkonya alt yapılı tam seramik sistem kullanılması planlandı. Diastema boşluğunun geniş olması nedeniyle final tedavinin nasıl olabileceği hakkında hastayı bilgilendirmek amacıyla wax-up ve mock-up örnekler hazırlandı ve klinikte bu örnekler üzerinde gerekli modifikasyonlar yapılarak, hastanın da onayının alındığı bir ön tedavi provası yapıldı. Diş preparasyonu yapılmadan önce restorasyonun renk seçimi yapıldı. Dişler prepare edildi ve hastadan ölçü almadan önce dişeti oluğu içerisine retraksiyon ipi (Elite Cord, Zhermack, Italy) yerleştirildi ve 10 dakika süreyle bekletildi. Polivinil siloksan ölçü maddesi (Elite HD, Zhermarck, Italy) ile konvansiyonel ölçü alındı. CADCAM sistemi ile tek parça olarak üretilen zirkonya seramik alt yapının pasif uyumu kontrol edildi. Dentin prova asamasında marjinal uyum, proksimal kontak, okluzyon ve estetik düzenlemeler yapıldı. Glaze işleminden sonra restorasyon adeziv rezin siman (Panavia SA, Kuraray, Japan) ile üreticinin önerileri doğrultusunda simante edildi. Sonuç: Yapılan kontrollerde fonksiyon, fonasyon ve estetik açıdan sorun görülmedi. Patolojik migrasyona bağlı diastemanın, feldspatik seramik ile veneerlenen zirkonya alt yapılı tam seramik sistemlerle restorasyonu klinisyen için alternatif bir tedavi prosedürüdür.