Connected Speech as the Predictor of Fast Speech in Spoken Discourse


Creative Commons License

Topal İ. H.

2nd International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, Balıkesir, Turkey, 2 - 05 March 2022, pp.1121-1122

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1121-1122
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Many of us teachers have heard students complain about how fast native speakers of English speak or how words sound different in isolation from when they are spoken in context. Divergent justifications notwithstanding, the most determining factor might be claimed to be connected speech referring to “the changes which conventional word forms undergo due to the temporal and articulatory constraints upon spontaneous, casual speech” (Hieke, 1987, p. 41). Also called connected speech processes (CSPs), these changes occur when words are pronounced in spoken discourse (i.e. spontaneous or conversational speech) and originate from linguistic context, speech rate, and register. Connected speech is essential to speech recognition and text-to-speech technologies as well as English language learners (ELLs). Without it, speech may sound disconnected and artificial and result in serious intelligibility problems in oral communication. In this regard, it might be viewed as the most salient pronunciation feature in listening comprehension. For that reason, ELLs should be furnished with the relevant knowledge and competence, that is, the ability to articulate words in isolation and context. This paper consequently aims to tackle the CSPs in English by (i) characterizing the main classifications, (ii) discussing previous research findings, and (iii) presenting practicable methods for teaching them to ELLs. It thereby intends to contribute to an augmentation in learner and teacher awareness about the CSPs. 

Biz öğretmenlerin çoğu, öğrencilerin, anadili İngilizce olan konuşucuların ne kadar hızlı konuştuğuyla veya sözcüklerin bir başına bağlam içinde konuşulduğundaki zamandan nasıl farklı olduklarıyla ilgili şikâyet ettiklerini duymuşuzdur. Farklı gerekçelere rağmen, en belirleyici faktörün “geleneksel sözcük biçimlerinin kendiliğinden, gündelik konuşma üzerindeki zamansal ve eklemleyici kısıtlamalar nedeniyle maruz kaldığı değişikliklere” (Hieke, 1987, p. 41) işaret eden bağlantılı konuşma olduğu iddia edilebilir. Bağlantılı konuşma süreçleri (BKS) olarak da adlandırılan bu değişiklikler, sözcükler sözlü söylemde (yani doğal veya etkileşimli konuşmalarda) telaffuz edildiğinde meydana gelir ve dilsel bağlamdan, konuşma hızından ve özel değişkelerden kaynaklanır. Bağlantılı konuşma, konuşma tanıma ve metinden okuma teknolojilerinin yanı sıra İngiliz dili öğrenicileri (İDÖ) için de gereklidir. Onsuz, konuşma kopuk ve yapay gelebilir ve sözlü iletişimde ciddi anlaşılırlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, İDÖ’ler ilgili bilgi ve yetkinlik, yani kelimeleri tek başına ve bağlam içinde ifade etme yeteneğiyle donatılmalıdır. Dolayısıyla, bu bildiri, (i) temel BKS sınıflandırmalarını betimleyerek, (ii) önceki araştırma bulgularını tartışarak ve (iii) bunları İDÖ’lere öğretecek uygulanabilir yöntemler sunarak İngilizce’ deki BKS’leri ele almayı amaçlamaktadır. Böylece, BKS'ler hakkında öğrenci ve öğretmen farkındalığının artmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.