Üniversite Öğrencilerinin Kendini Toparlama Gücü İle Sosyal Dışlanma Ve Affedicilik Düzeylerinin İncelenmesi


TRAŞ Z., ÖZTEMEL K. , Kağnıcı E.

3. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi İstanbul, 12 - 14 Nisan 2019