KEMOTERAPI ALAN HASTALARDA İNFILTRASYON VE FLEBIT GÖRÜLME SIKLIĞI VE RISK FAKTÖRLERI: GÖZLEMSEL PROSPEKTIF ÇALIŞMA


Özener G., ÇALIŞKAN N.

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 December 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text