Öğretmenlerin Yıldırma yaşama Düzeylerinin Mesleki Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi: İş Doyumunun Aracı Rolü


DAŞCI SÖNMEZ E., CEMALOĞLU N.

15. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Turkey, 05 November 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes