Trafiğin Yaşam Kalitesine Etkileri


İsmail Ö., Arıkan Öztürk E.

2. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 12 May 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Yaşam kalitesinin tanımlanmasında araştırmacıların üzerinde hemfikir olduğu bir tanım olmamasına rağmen yaşam kalitesinin hangi alanları kapsadığı ve insan ihtiyaçlarıyla çok yakından ilgisi olduğu konusunda görüş birliği olduğu görülmektedir. Yaşam kalitesi; fiziksel, ruhsal, duygusal, sosyal, ekonomik ve kültürel bakımdan nesnel ve öznel ölçütler doğrultusunda maddi ve manevi olarak yaşamdan duyulan tatmin düzeyi olarak tanımlanabilir. Trafiğin yaşam kalitesi üzerinde olumlu ve olumsuz birçok etkisi vardır. Trafiğin; iş, eğitim, sağlık, eğlence, alışveriş olanaklarına, mal ve hizmetlere erişimin sağlanması gibi olumlu etkilerinin yanında trafik kazaları, hava ve gürültü kirliliği, sağlık sorunları, gerginlik, endişe ve sosyal ilişkilerde bozulmaya yol açması gibi olumsuz etkileri de ortaya çıkmaktadır. Literatürde yapılan çalışmalar; yoğun trafiğin geçtiği yerleşim yerlerinde yaşayan insanların, yaşadıkları yerlerde arkadaş ve tanıdıklarının daha az olduğunu ve insanlar arası sosyal ilişkilerin azaldığını göstermektedir. Trafik kaynaklı gürültü ve hava kirliliğinin; gerginlik, bilişsel performans düşüşü, uyku bozukluğu, kalp hastalığı, işitme kaybı, bunalım, hipertansiyon, akciğer ve göz tahrişi, düşük doğum ağırlığı riski ve erken doğum yapma riski gibi rahatsızlıklara yol açabileceği literatürde yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir. Kentsel ulaşım politikalarını sadece araçlara öncelik tanıyan ve araçların trafik akımına yönelik sorunlarını çözmeyi hedefleyen dar kapsamlı bir politikadan ibaret görmek; çocukların, kadınların, yaşlıların, engellilerin, yayaların ve bisikletlilerin hareket serbestliğini kısıtlamaktadır. Yerleşim yerlerinde; yürümek, koşmak, oyun oynamak, bisiklete binmek, gezinti yapmak, komşularla sohbet etmek gibi eğlence, dinlenme, bedensel zindelik ve toplumsal ilişkilere olumlu katkıları olan faaliyetler, yoğun trafik akımı nedeniyle engellenmektedir. Bu bildiride trafiğin yaşam kalitesine etkileri kavramsal olarak irdelenecek, gelişmiş ülkelerde konu ile ilgili yapılan çalışmalara değinilecek ve Türkiye’de trafiğin yaşam kalitesine etkileri incelenecektir.