Görsel Sanatlar Ders Materyali Geliştirme Sürecinde ARCS Motivasyon Modelinin Kullanımı


LAÇİNBAY K., YILMAZ M.

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.28, no.1, pp.468-481, 2020 (Peer-Reviewed Journal)