Maligniteyi taklit eden pulmoner arteriyovenöz malformasyon Olgu sunumu


YILMAZ DEMİRCİ N. , ÜLKÜ Y., YILMAZ Ü., GENEL N., ERDOĞAN Y.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 15. Yıllık Kongresi, Turkey, 11 - 15 April 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey