Mesleki Teknik Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayar Kullanma Düzeylerinin ve Dersleri Bilgisayar Destekli Eğitim İle Yapma İsteklerinin Belirlenmesi


YILMAZ R., FIRAT S. , ÇANKAYA İ., BOZ A. F.

X. Eğitim Bilimleri Kongresi, Cilt I, 399-412, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2001

  • Basıldığı Ülke: Türkiye