Comparison of The Amount of Apical Debris Extrusion Acquired with Different Ni-Ti Systems During Endodontic Retreatment


Creative Commons License

Paltun Y., Yaman S., Aksoy Ç., Kaya Mumcu A.

Uluslararası Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi (Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi), vol.7, no.3, pp.51-57, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Objectives: The aim of this study is to evaluate the amount of debris extruded apically during the removal of root canal filling material using nickel titanium rotary retreatment system, reciprocal system and adaptive system.

Material and Methods: 45 extracted single-rooted mandibular premolar teeth were prepared with rotary instrument system and filled with warm gutta-percha and root canal sealer. Then the teeth were randomly divided into 3 groups for retreatment. The removal of canal filling material were performed as: rotary retreatment system, reciprocal system and adaptive system. Debris extruded apically during the removal of canal filling material collected into 14 pre-weighed Eppendorf tubes. The tubes stored in an incubator at 70 celcius degree for 5 days. The weight of the dry extruded debris were established by substracting the pre- retreatment and post-retreatment weight of the Eppendorf tubes for each group. The data were analyzed with one-way analysis of variance and Tukey post hoc tests.

Results: Although apical debris were extruded in all experimental groups, the least extrusion of debris was found in Adaptive system (p<0.001).

Conclusion: These study results emphasize the need to develop programs to improve the dietary habits and peridontal status of adolescents, particularly before long orthodontic treatments. Multidisciplinary approach giving importance to healty nutrition applications will be useful for the success of the orthodontic treatment.

Key Words: Adaptive System Can Be Preferred, Because Of Its Less Apical Extrusion.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, döner eğe retreatment sistemi, resiprokal sistem ve adaptif sistem nikel titanyum rotary enstrümanlar kullanılarak kök kanal dolgu maddesinin çıkarılması sırasında apikal olarak ekstrüze edilen debris miktarının değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntemler: 45 adet çekilmiş tek köklü mandibular premolar dişler rotary eğe sistemi kullanılarak prepare edilecek kök kanal patı ve ısıtılmış gutta perka ile dolduruldu. Dişler, kanal dolgusunun sökümü için rastgele 3 gruba ayrıldı. Kanal dolgusunun sökümü sırasında: rotary tekrarlayan tedavi sistemi, resiprokal sistem ve adaptif sistemleri kullanıldı. Kanal dolgu malzemesinin sökülmesi sırasında apikal olarak ekstrüze edilen debris önceden tartılmış Ependorf tüplerine toplandı. Tüpler daha sonra 5 gün 70 derece bir inkübatörde depolandı. Kuru ekstrüze debrisin ağırlığı, her grup için Ependorf tüplerinin tedavi sonrası ve tedavi öncesi ağırlığı çıkarılarak oluşturuldu. Elde edilen veriler tek yönlü varyans analizi ve Tukey post hoc testleri kullanılarak analiz edildi.

Bulgular: Tüm deney gruplarının apikalden debris ekstrüzyonu oluşturmasına rağmen, Adaptif sistemin daha az debris taşırdığı görülmüştür (p<0.001).

Sonuç: Adaptif sistem, debris ekstrüzyonuna daha az neden olması nedeniyle, tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Apikal Ekstrüzyon, Debris, Tekrarlayan Tedavi, Extrusion