ANTIOXIDANT AND ANTIINFLAMMATORY EFFECTS OF CURCUMİN


AKTAŞ E., YILDIRAN H.

I. ULUSLARARASI TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER KONGRESİ, 10 - 12 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri