NADİR BİR KORONER ARTER ANOMALİSİ KORONER-PULMONER ARTER FİSTÜLÜ/ A RARE CORONARY ARTERY ANOMALY CORONARY-PULMONARY ARTERY FISTULA


DAĞ N., AKDULUM İ. , BOYUNAGA Ö. L.

40.Uluslararası Katılımlı Radyoloji Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye