Duygusal ve kişilik ilişkili kariyer karar verme güçlükleri ölçeğinin genç yetişkin örnekleminde faktör yapısının ve güvenirliğinin incelenmesi


ÖZTEMEL K.

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (PDRkongre2018), 25 - 27 Ekim 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri