İskeletsel Sınıf III Yapıya Sahip Erişkin Bireylerin Kraniyofasiyal Yapılarının Sefalometrik ve Immünohistokimyasal Olarak Değerlendirilmesi


Küçükkaraca E., ÜÇÜNCÜ N.

XIV.Türk Uluslar arası Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri