Hemşirelik öğrencilerinin yaratıcılık düzeyleri ve problem çözme becerileri


Aynagöz G., DEMİR S.

IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Kasım 2016