ANKARA 12. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA BİLİRKİŞİ RAPORU-2019/2205


Öcalır Akünal E. V. , Erol D. , Gazioğlu N.

ANKARA 12. İDARE MAHKEMESİ , ss.17, Ankara, 2021

  • Basım Tarihi: 2021
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Davanın konusu; Davacı Zeki MERT, 411-7 numaralı Aktepe-Yüzüncü Yıl Hattında çalışan Özel Halk Otobüsü işleticisi olduğu, dava konusu ettikleri 02.08.2019 tarih 2019/60 sayılı UKOME kararı ile belirlenen 419-5 Aktepe-Ankara Şehir Hastanesi hattı ile çalıştıkları hattın tümden çakıştığından menfaatlerinin ihlal edildiği ve mağduriyetleri oluşacağı ile yeterli araştırma yapılmadan anılan hattın belirlendiği gerekçesiyle iptali talep edilmiştir.   

 Mahkemece Bilirkişi Heyetimizden; dava konusu UKOME kararının 3 nolu hattının (419-5 Aktepe - Ankara Şehir Hastanesi) kentsel ulaşım ve şehircilik ilkelerine (belirtilen hatta taşıt ve yolcu kapasitesi, trafik yoğunluğu, taşıma hattında kullanılacak taşıt sayısı, mevcut taşıt sayısı, hat uzunluğu, diğer ulaşım araçları ile hangi güzergahta ne kadar ulaşım aracına ihtiyaç bulunduğu, belirtilen güzergahın mevcut güzergahlarla kesişip kesişmediği ya da hangi noktalarda kesiştiği vb. hususlar da değerlendirilmek suretiyle) uygun olup olmadığı, varsa daha önce verilmiş mahkeme kararları ve tarafların iddiaları ve savunmaları çerçevesinde bilimsel görüş ve düşünceleri ışığında irdelenmesi sonucu hazırlayacakları detaylı 3 (üç) nüsha raporu ile 1 adet CD ortamında hazırlanacak raporun 30 (otuz) günlük sürede Mahkemeye sunulması istenmiştir.