Scrophularia myriophylla ve Scrophularia subaequiloba Türlerinin Karşılaştırmalı Polen Morfolojisi


ÖZBEK F., EKİCİ M. , PINAR N. M. , UZUNHİSARCIKLI M. E.

3rd Symposium on Aerobiology Palynology, and Latest Advancements in Allergy, 5 - 07 Kasım 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri