Radiküler Kist ve Granülomların Radyolojik Elektroforetik ve Histopatolojik Olarak İncelenmesi


GÜNGÖR K.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 11.Uluslararası Kongresi, 4 - 08 Haziran 2003