Ga0.42In0.58P/Ga1-xInxAs güneş hücresinde In oranının (x) hücre verimi üzerine etkisi


ATAŞER T., ZEYBEK O., ÖZÇELİK S.

21. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Turkey, 25 December 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey