Tümörler için immünoterapi.


Creative Commons License

Gökçen S., Kayhan H.

in: Sağlık Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar, Cilt II, Evereklioğlu C,Ünlü M., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.179-198, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Gece Kitaplığı
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.179-198
  • Editors: Evereklioğlu C,Ünlü M., Editor
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Kanser, birçok tedavi yaklaşımına rağmen hala dünya çapında ölüm ne-

denlerinin  başlıca  sebebini  oluşturmaktadır.  Kanser  tedavisinin  başlıca  üç 

formu bulunmaktadır: cerrahi, kemoterapi ve radyasyon terapisi. Bununla bir-

likte bu standart yaklaşımların noksanlıkları olabilmektedir, bu yüzden başka 

tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulmuştur (Riley, June, Langer, & Mitchell, 

2019). Kanser hastalarının immünolojik yaklaşımlarla tedavisini, onkologlar 

ve immünologlar yıllardır çalışmaktadır. İmmünolojik bir yaklaşıma ilginin 

olmasının en önemli nedeni, kanser için en geçerli terapilerin, bölünen hüc-

releri öldüren veya hücre bölünmesini bloke eden ilaçlara dayalı olmasından 

ve bu tedavilerin normal prolifere olan hücreler üzerine ciddi etkileri bulun-

masından dolayıdır. Sonuçta kanserlerin tedavisi, önemli ölçüde morbidite ve 

mortaliteye sebep olmaktadır. Tümörlere immün yanıtlar, tümör antijenleri-

ne spesifik olabilmektedir ve birçok normal hücreye zarar vermeyecektir. Bu 

yüzden immünoterapi, bu zamana kadar bulunmuş tümöre en spesifik tedavi 

olma potansiyeline sahiptir (Abbas, Lichtman, & Pillai, 2012).