PRESCRIPTIVE PLAY THERAPY - Tailoring Interventions For Specific Childhood Problems


Creative Commons License

Baytemir K. (Editor)

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2023

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: Ankara
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Özgül sorunları olan çocukların ihtiyaç ve özellikleri birbirlerinden farklı olduğundan tedavi süreç ve müdahaleleri de değişiklik göstermektedir. Tek bir ölçü herkese uymayacağından danışanlara müdahale edilirken danışanların ihtiyaçları doğrultusunda uyarlamalar yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda farklı kuram ve tekniklerden yararlanılarak danışan için en uygun müdahale oluşturulmaktadır. İhtiyaç odaklı oyun terapisi -yeni olmasa da- son yıllarda popüler hâle gelmiştir. Özgül çocukluk sorunlarına yönelik ihtiyaç odaklı bir yaklaşım öneren bu kitabın ilk iki bölümünde ihtiyaç odaklı oyun terapisi yaklaşımının gerekçesi ve danışanın kapsamlı değerlendirilmesi yer almaktadır. Sonraki bölümlerde, sırasıyla; çocuklarda içselleştirilmiş bozukluklara (depresyon, korku ve fobi, obsesif kompulsif bozukluk, seçici konuşmazlık), stres ve travma tepkilerine (afet, terörizm ve diğer trajik olaylardan kurtulma, ebeveyn boşanması, cinsel istismara uğrama) dışsallaştırılmış bozukluklara (dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, sorunlu cinsel davranış, saldırgan davranışlar) ve diğer bozukluklara (otizm, bağlanma bozukluğu ve okul davranış sorunları) yönelik vaka örnekleri ile birlikte tedavi uygulamaları yer almaktadır.