Vezikoüreteral reflüsü olan hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi


KIVILCIM S., ÇELEBİ TAYFUR A., ÇALTIK YILMAZ A., BÜYÜKKARAGÖZ B. , YORDAM M., BOZKURT Ö. F. , ...More

54. Türk Pediatri Kongresi, KKTC, Turkey, 6 - 09 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey