Dikkat Edilmesi Gereken Refleks: Okülokardiyak Refleks


Creative Commons License

Tomar Güneysu S., Çolak Ö., Derinöz Güleryüz O.

18. Ulusal Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi Ve 14. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 05 November 2022, pp.384

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.384
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Okülokardiyak Refleks (OKR); diğer adıyla trigeminal-vagal refleks; ekstraoküler kasların ve irisin çekilmesi ile göz içi ve orbita içi basıncın aniden yükselmesi ile gelişir. Kalp hızında aniden %20’den fazla azalma veya traksiyon sırasında kalp hızı dikkate alınmaksızın aritmi gelişmesi olarak tanımlanmıştır. (1) Burada orbita taban kırığı sonrası OKR gelişen bir olgu sunulmuştur. Olgu: Altı yaşında kız hasta kendi boyundan yüz üstü demir direk üzerine düşme sonrası uykuya meyil nedeni ile başvurdu. Glasgow koma skoru 12 puan idi. Muayenesinde sol yanakta ekimoz ve ödem mevcuttu, ödem nedeni ile zygomatik kemik palpe edilemiyordu. İzleminde Kalp Tepe Atımı (KTA) 50 atım /dakikaya düşen hastaya pozitif basınçlı ventilasyon, ardından endotrakeal entübasyon uygulandı. KİBAS şüphesi ile %3 NaCl tedavisi verildi. Yoğun bakımda KTA 50-70 atım/dakika olarak izlemine devam edildi. Kranial ve maksillofasiyal Bilgisayarlı Tomografide intrakranial patoloji saptanmazken, sol orbita alt duvarında minimal inferiora deplese kırık ve sol maksiller sinüs tavanında eşlik eden yumuşak doku komponenti mevcuttu. Blow-out kırık olarak değerlendirilen hasta Plastik Cerrahi bölümü tarafından opere edildi. Post-operatif KTA normale geldi, sonrasında hasta ekstübe edildi. Nörolojik sekel olmaksızın takip edilen hasta servis izlemi sonrasında taburcu edildi. Tartışma: OKR cerrahi literatürde iyi tanımlanmıştır, pediatrik acil tıp literatüründe henüz iyi tanımlanmamıştır. Literatürde bir olguda travma sonrası sağ dal bloğu ve ventriküler kaçış ritmi saptanmış, kranial görüntülemede epidural hematom ve blow out kırığı saptanmıştı (2). Nedeni ortaya konulamamış bradikardi ve aritmilerde OKR akla gelmelidir (3). OKR’nin bir ekartasyon tanısı olduğu unutulmamalıdır. Özellikle travma hastalarında bradikardi yapabilecek kafa travması, kardiyak yaralanma gibi nedenler mutlaka ekarte edilmelidir.