BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİ PROGRAMI İLE FORMASYON EĞİTİMİ MEZUNU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ


KARAŞAHİNOĞLU T. , PEKEL A. Ö. , AYDOS L.

16. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 31 Ekim - 03 Kasım 2019